Hiển thị một kết quả duy nhất

Kiểm soát ra vào thang máy là hệ thống tập hợp các thiết bị kiểm soát thang máy có cơ chế hoạt động kiểm soát tương tự như kiểm soát ra vào vân tay hoặc thẻ từ.Tuy nhiên, Hệ thống có thêm nhiệm vụ hạn chế quyền sử dụng thang máy đối với những cá nhân không được phép sử dụng các tầng hoặc không được sử dụng thang máy.
TECHPRO hiện nay đang cung cấp ra 2 nhóm giải pháp kiểm soát ra vào thang máy:
1. Kiểm soát thang máy không phân tầng
2. Kiểm soát thang máy phân tầng

Call Now Button