Hướng dẫn cách thay đổi ngôn ngữ phần mềm BioStar 2

Khi bạn cài đặt xong phần mềm ngôn ngữ sẽ sử dụng là tiếng Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức,... các thuộc tính hiển thị trên phần mềm đều bằng tiếng Anh... gây khó khăn trong quá trình sử dụng.

 TECHPRO hướng dẫn các bạn cách thực hiện đổi ngôn ngữ trên giao diện phần mềm theo như sau:


Bài viết khác